AN ELEPHANT TO BE PACKED?

Kartonaż formowanega - biologicznie opakowania w rozkładzie biologicznym, opakowanie recyklingowe

Masa papierowa, produkcja opakowań, opakowania z masy papierowej, opakowanie ekologiczne, opakowanie do wykorzystania wtórnego

Głównym przedmiotem działalności firmy TRIDAS, s.r.o. jest produkcja opakowań i materiałów opakunkowych. Opakowania produkowano z masy papierowej, do której surowcem podstawowym jest makulatura. Opakowania produkowane przy zastosowaniu tej technologii są wytrzymałe i elastyczne. Masie papierowej można nadać prawie jakikolwiek kształt trójwymiarowy. Produkty z masy papierowej stosowane są przede wszystkim do ochrony towaru pakowanego przed uderzeniami i drganiami. Do zalet zasadniczych należy mała masa, dogodne warunki przechowywania i bardzo korzystna cena. Wzornictwo każdego produktu zaprojektowano specjalnie przy użyciu wizualizacji 3D tak, by osiągnąć najbardziej optymalnych stref energochłonnych i wytrzymałości. Opakowanie ekologiczne z masy papierowej stanowi opakowanie, które można w pełni przeznaczyć do recyklingu.

Wytłoczka za masy papierowej może być poddawana kolejnej obróbce w postaci prasowania na gorąco. Wycinania, nadruku lub oklejania. Takie czynności dodatkowe podnoszą atrakcyjność produktu, który w licznych przypadkach można wykorzystać bezpośrednio do promocji produktu zapakowanego.

Masa papierowa produkowana jest ze 100% używanych wtórnie surowców wejściowych i sama jest w 100% wykorzystalna wtórnie. Masa papierowa stanowi jeden z nielicznych materiałów spełniających bezwarunkowo definicję opakowania ekologicznego i utrzymalnego.