Choose a language

O NAS

W swojej działalności biznesowej TRIDAS dąży do ciągłego doskonalenia procesów, które kierownictwo korporacyjne uważa za kluczowe dla utrzymania udziału w rynku. W dalszym ciągu większy nacisk kładzie się także na jak najwyższy stopień eliminacji zagrożeń względem środowiska oraz zagrożeń bezpieczeństwa związanych z produktami i usługami firmy. Z tego powodu TRIDAS wdrożyło certyfikowany, zintegrowany system zarządzania zgodny z poniższymi normami:

CERTYFIKACJA

ČSN EN ISO 9 001:2015

System zarządzania jakością — wymogi

Zarząd firmy Tridas, s.r.o. jest świadom konieczności spełniania wymogów i potrzeb klientów w celu utrzymania i powiększania swojego udziału w rynku. Na tej podstawie firma TRIDAS, s.r.o. wprowadziła i certyfikowała system zarządzania jakością zgodnie z następującymi standardami:

ČSN EN ISO 14001:2015

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
– Wymagania i wytyczne stosowania

Uznajemy fakt, że światowe zasoby naturalne są ograniczone i trudno dostępne. Z tego powodu firma TRIDAS, s.r.o. uważa ochronę środowiska za główną zasadę zgodną z celami spółki. Dlatego też próbujemy ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko procesu wytwarzania naszych produktów i z tego też powodu wprowadziliśmy i certyfikowaliśmy system zarządzania środowiskowego według tego standardu.

ČSN ISO 45001:2018

Wymogi dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy – Wymagania

Firma Tridas, s.r.o. szanuje pracowników i zdaje sobie sprawę z konieczności przestrzegania zasad i wymogów OSHA oraz ochrony przeciwpożarowej. Z tego względu wdrożyliśmy system zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy według standardu.

Dla firmy TRIDAS s.r.o. kwestie środowiskowe są absolutnie najważniejsze. Dowodem na to może być współpraca z FSC®. Firma TIRDAS uzyskała certyfikat FSC w 2015 r. potwierdzający, że wytwarza ona produkty zgodnie ze standardami FSC. Dla naszych klientów oznacza to gwarancję pozyskiwania przez nas surowców legalnie i z legalnych źródeł. Przestrzeganie takich standardów to dowód na odpowiedzialne podejście do źródeł odnawialnych i podkreślanie znaczenia takich działań. Z tego powodu na certyfikowanych produktach firma TRIDAS może umieszczać oznaczenie FSC.

POLITYKA FIRMY

AKTUALNOŚCI

X
4/2022 Press release BioTHOP LIFE project - Layman's report

The Czech version of the document can be found here, the document is also available in other language versions on the BioTHOP website.

X
3/2019 Teambuilding - bowling
X
2019 Nowa hala do kształtowania termicznego
12/2018 Przyjęcie z okazji Bożego Narodzenia
9/2018 Targi FachPack w Norymberdze
6/2018 2. Dzień Dziecka z TRIDAS
4/2018 Instalacja linii kształtowania termicznego o przepustowości 60 kg/h
12/2017 Przyjęcie z okazji Bożego Narodzenia
12/2017 Instalacja linii kształtowania termicznego o przepustowości 30 kg/h
10/2017 Instalacja linii kształtowania termicznego o przepustowości 30 kg/h
9/2017 Instalacja linii kształtowania termicznego o przepustowości 15 kg/h
8/2017 Instalacja w pełni automatycznej linii produkcji nadstawek paletowych
7/2017 Instalacja linii konwencjonalnej o przepustowości 100 kg/h
X
6/2017 2. Dzień Dziecka z TRIDAS
12/2016 Przyjęcie z okazji Bożego Narodzenia
X
10/2016 Targi MSV w Brnie
10/2016 Instalacja automatu do przycinania krawędzi i piętrowania
X
9/2016 Targi FachPack w Norymberdze
8/2016 Instalacja prasowarki z naciskiem rzędu 100 ton
7/2016 Zwiększenie powierzchni magazynowej do ponad 4000 m2
X
6/2016 1. Dzień Dziecka z TRIDAS
X
9/2015 Targi FachPack w Norymberdze
X
2/2015 Targi EMBAX w Brnie
2/2015 Instalacja linii kształtowania termicznego o przepustowości 15 kg/h
6/2014 Instalacja linii konwencjonalnej o przepustowości 400 kg/h
9/2013 Instalacja systemu przygotowania masy włóknistej mającego przepustowość 24 ton dziennie
X
6/2013 Druga hala do masy papierowej 5000 m2
10/2012 Instalacja linii kształtowania termicznego o przepustowości 15 kg/h
X
2/2012 Targi EMBAX w Brnie
X
8/2011 Zakup zakładu produkcji drewnianych opakowań mającego powierzchnię 6500 m2
7/2009 Instalacja linii konwencjonalnej o przepustowości 100 kg/h
X
5/2009 Pierwsza hala do masy papierowej 1200 m2
X
10/2008 Targi MSV w Brnie
X
4/2004 Założenie firmy i rozpoczęcie produkcji